Một số điểm thay đổi đáng chú ý về Skills Assessment cho ngành Accounting

Trong Học tập | 3 năm trước | 0

21:40:01, 06/09/2015

Trước đây mình đã có một bài viết về Skills Assessment cho ngành Accounting ( mọi người có thể xem tại đây ).Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 năm 2015, sẽ có rất nhiều thay đổi trong yêu cầu xét duyệt của CPA và CA. Dưới đây là những thay đổi trong Skills Assessment trong thời gian đến

13_002

Bài viết liên quan