Thành viên Ozduhoc

cua2011initiatives

Cơ hội nâng cao Work Experience tại Clean Up Australia

Nắm bắt được nhu cầu về work experience của học sinh chúng ta nhằm có một bản Resume đẹp, Ozduhoc đã liên tục nỗ lực...

Trong Học tập | 3 năm trước | 0